نشست روشنگری مداحان با حضور سردار فرجی

نشست روشنگری مداحان با حضور سردار فرجی

بسیج مداحان:نشست روشنگری مداحان با حضور سردار فرجی و حاج محمود قاسمی باموضوع کمک به جبهه مقاومت در شبهای قدر برگزار گردید

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،

خبرهای تازه