نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید

نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید

نسخه مناسب چاپ
بسیج مداحان:نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید

خبرهای تازه