همایش کشوری شهید سید رضا حسینی،شهید شاخص سازمان بسیج مداحان کشور در همدان برگزار می گردد

همایش کشوری شهید سید رضا حسینی،شهید شاخص سازمان بسیج مداحان کشور در همدان برگزار می گردد

بسیج مداحان: همایش کشوری شهید سید رضا حسینی،شهید شاخص سازمان بسیج مداحان کشور درتاریخ 95/7/3 در همدان برگزار می گردد

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،همایش کشوری شهید سید رضا حسینی،شهید شاخص سازمان بسیج مداحان کشور درتاریخ 95/7/3  از ساعت 16 الی 21 در همدان  برگزار می گردد

خبرهای تازه