شهید سید رضا حسینی،شهید شاخص سازمان بسیج مداحان کشور

شهید سید رضا حسینی،شهید شاخص سازمان بسیج مداحان کشور

بسیج مداحان: شهید سید رضا حسینی،شهید شاخص سازمان بسیج مداحان کشور

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، شهید سید رضا حسینی،شهید شاخص سازمان بسیج مداحان کشور

خبرهای تازه