همایش سراسری روز قشر مداحان و یادواره شهید سید رضا حسینی برگزار گردید

همایش سراسری روز قشر مداحان و یادواره شهید سید رضا حسینی برگزار گردید

بسیج مداحان: همایش سراسری روز قشر مداحان و یادواره شهید سید رضا حسینی برگزار گردید

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،همایش سراسری روز قشر  مداحان و یادواره شهید سید رضا حسینی برگزار گردید

خبرهای تازه