شورایعالی قشر دی ماه 94

بسیج مداحان:جلسه شورايعالي بسيج مداحان دوشنبه 14 دي1394در محل جديد سازمان بسيج مداحان همدان با حضور سردار ابوحمزه فرمانده محترم سپاه انصارالحسین (علیه السلام)برگزارش شد.

به گزارش خبرنگار بسيج مداحان همدان ،جلسه شورايعالي بسيج مداحان دوشنبه 14 دي1394در محل جديد سازمان بسيج مداحان همدان با حضور سردار ابوحمزه فرمانده محترم سپاه انصارالحسین (علیه السلام)برگزارش شد.

در اين جلسه که اولين جلسه سازمان در مکان جديد بود پس از اقامه نماز مغرب و عشاء رئيس سازمان از معاونت هايي که جهت آماده شدن مکان جديد سازمان بسيج مداحان همدان همکاري و کمک نموده اند تقدير و تشکر کرد.

.

در ادامه پس از ارائه گزارش تصویری برگزاری دوره تخصصی آموزش مداحی ، سردار ابوحمزه پيرامون انتخابات مجلس شواری اسلامی و خبرگان رهبری براي حضار صحبت نمود . ایشان با شفاف سازی فتنه 88 به روشنگری انتخابات سال 94 پرداخت.

و پس از بیانات سردار فرمانده محترم  جلسه شورايعاي بسيج مداحان با موضوع  بررسی دوره تخصصی آموزش مداحی برگزار شد.


خبرهای تازه