نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید

نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید منبع: سازمان بسیج مداحان hamedan.basijmadahan.ir

نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید

نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید

 

خبرهای تازه