نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید

نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید منبع: سازمان بسیج مداحان hamedan.basijmadahan.ir

نسخه مناسب چاپ
نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید

نشست تخصصی مداحی با حضور استاد محمد صمیمی از تهران برگزار گردید

 

خبرهای تازه