همایش سراسری روز قشر مداحان و یادواره شهید سید رضا حسینی برگزار گردید

نسخه مناسب چاپ
همایش سراسری روز قشر مداحان و یادواره شهید سید رضا حسینی برگزار گردید

خبرهای تازه