همایش سراسری روز قشر مداحان و یادواره شهید سید رضا حسینی برگزار گردید

همایش سراسری روز قشر مداحان و یادواره شهید سید رضا حسینی برگزار گردید

خبرهای تازه